dimarts, 29 d’octubre de 2013

QUE SÓN LES XARXES I PER A QUE SERVEIXEN?
 Són màquines aïllades que treballaven de forma autònoma i la transferència d’informació amb d’altres es feia per mitjans físics com les cintes magnètiques, els discs i els disquets
Les xarxes permeten:

- L’intercanvi de recursos (arxius, connexió a internet, aplicacions,...)
- La comunicació entre persones (missatgeria instantània, correu electrònic, xats,..)
- L’accés únic a bases de dades i informacions centralitzades.
 Les xarxes per funcionar necessiten dos elements que s’interrelacionen: 
- Una connexió física per a la transmissió de dades.
       - Uns protocols i un sistema operatiu de xarxa per a la gestió de la comunicació.

Tipus de xarxes:

       - LAN (Local Area Network) o Xarxa d’àrea local.  Els dispositius connectats estan en      una àrea física molt delimitada: una oficina, un institut, un edifici, ...  
       - WAN (Wide Area Network) o Xarxa d’àrea àmplia. Els dispositius connectats estan en una àrea geogràfica extensa: una regió, un continent,...

Topologia de xarxa:

        - Topologia de bus. La topologia de bus és la més senzilla, atès que tots els dispositius estan connectats en paral·lel a la mateixa línia amb un sol cable.
        - Topologia en estrella. Els ordinadors es connecten a un node central anomenat concentrador o hub formant la forma d’una estrella.
        - Topologia lògica determina la forma en que es transmeten les dades entre els dispositius. N’hi ha de diferents tipus, però la més comuna en les xarxes locals és l' Ethernet.dilluns, 21 d’octubre de 2013

Hola! Sóc una alumna de 4rt ESO de l'Institut La Mar de la Frau i aquest es el meu blog d'Informàtica. Espero que us agradi:)