dijous, 14 de novembre de 2013

TROLLING
Un troll, descriu a una persona que publica missatges provocadors,irrellevants o fora de tema en una comunitat en línia, com un fòrum de discussió,sala de xat o bloc, amb la principal intenció de provocar o molestar una resposta emocional en els usuaris i lectors, amb fins diversos i de diversió o, d'una altra manera, alterar la conversa normal en un tema de discussió, aconseguint que els mateixos usuaris s'enfadin i s'enfrontin entre sí.El troll pot crear missatges amb diferent tipus de contingut com grolleries, ofenses, mentides difícils de detectar,amb la intenció de confondre i ocasionar sentiments en els altres.
GROOMING
El grooming (en anglès: «empolainar») fa referència a una sèrie de conductes i accions deliberadament empreses per un adult amb l'objectiu de guanyar l'amistat d'un menor d'edat, creant una connexió emocional amb el mateix, amb la finalitat de disminuir les inhibicions del nen i poder abusar sexualment d'ell. En alguns casos, es pot buscar la introducció del menor al món de la prostitució infantil o la producció de material pornogràfic.
BLUETOOTH
Si cliques aquest link podras observar tota la informació del Bluetooth.

CIBERASSETJAMENT

QUÈ ÉS EL CIBERASSETJAMENT?
Ciberassetjament és l'ús d'informació electrònica i mitjans de comunicació tals com correu electrònic, xarxes socials, blocs, missatgeria instantània, missatges de text, telèfons mòbils, i websites difamatoris per assetjar a un individu o grup, mitjançant atacs personals o altres mitjans. Pot constituir un delicte penal. El ciberassetjament és voluntariós i implica un dany recurrent i repetitiu infligit a través del mitjà del text electrònic. Segons R.B. Standler1 l'assetjament pretén causar angoixa emocional, preocupació, i no té propòsit legítim per a l'elecció de comunicacions. El ciberassetjament pot ser tan simple com continuar manant e-mails a algú que ha dit que no vol romandre en contacte amb el remitent. El ciberassetjament pot també incloure amenaces, connotacions sexuals, etiquetes pejoratives.

dijous, 7 de novembre de 2013

CONNEXIÓ DE DISPOSITIUS SENSE FI:
La connexió d’elements a una xarxa o entre ells sense la connexió física d’un cable es realitza habitualment amb ones electromagnètiques. Aquesta tecnologia permet una major comoditat i mobilitat dels usuaris.
La connexió de dispositius a internet sense fils també és possible amb la tecnologia de telefonia mòbil GSM i UMTS, que aprofiten tota la potencialitat de la comunicació digital sense fils.
Per exemple: el Bluetooth

COMUNICACIÓ SENSE FILS WIFI

WIFI és l’acrònim de Wireless Fidelity, és a dir “Fidelitat sense fils”, darrera el qual hi ha tota una tecnologia cabdal per a la creació de xarxes locals sense fils, WLAN. Els dispositius WiFi es comuniquen bidireccionalment amb ones electromagnètiques sota uns estàndards que defineixen diferents protocols i sistemes d’encriptació de les dades. Presenten una clara avantatge sobre els sistemes cablats atès que permeten la mobilitat dels dispositius i la utilització en diferents xarxes.
En una xarxa local es distribueixen diferents punts d'accés WiFi  (WAPWireless Access Point) que  han d’estar estratègicament situats per cobrir l‘àrea prevista. Els punts d’accés estableixen la connexió dels elements WiFi amb la xarxa local, per això cada un disposa d’una adreça IP com un element més de la xarxa i pot admetre un nombre limitat de connexions. En els sistemes domèstics el punt d’accés és en el mateix router , que integra diferents funcions: switch, encaminador i punt d’accés.
En l’àmbit acadèmic hi ha una xarxa anomenada Eduroam  (Education Roaming) que està disponible als centres universitaris, centres de recerca i en els centres de secundària de Catalunya a la qual es poden connectar els estudiants independentment del seu centre d’estudis.

dimarts, 29 d’octubre de 2013

QUE SÓN LES XARXES I PER A QUE SERVEIXEN?
 Són màquines aïllades que treballaven de forma autònoma i la transferència d’informació amb d’altres es feia per mitjans físics com les cintes magnètiques, els discs i els disquets
Les xarxes permeten:

- L’intercanvi de recursos (arxius, connexió a internet, aplicacions,...)
- La comunicació entre persones (missatgeria instantània, correu electrònic, xats,..)
- L’accés únic a bases de dades i informacions centralitzades.
 Les xarxes per funcionar necessiten dos elements que s’interrelacionen: 
- Una connexió física per a la transmissió de dades.
       - Uns protocols i un sistema operatiu de xarxa per a la gestió de la comunicació.

Tipus de xarxes:

       - LAN (Local Area Network) o Xarxa d’àrea local.  Els dispositius connectats estan en      una àrea física molt delimitada: una oficina, un institut, un edifici, ...  
       - WAN (Wide Area Network) o Xarxa d’àrea àmplia. Els dispositius connectats estan en una àrea geogràfica extensa: una regió, un continent,...

Topologia de xarxa:

        - Topologia de bus. La topologia de bus és la més senzilla, atès que tots els dispositius estan connectats en paral·lel a la mateixa línia amb un sol cable.
        - Topologia en estrella. Els ordinadors es connecten a un node central anomenat concentrador o hub formant la forma d’una estrella.
        - Topologia lògica determina la forma en que es transmeten les dades entre els dispositius. N’hi ha de diferents tipus, però la més comuna en les xarxes locals és l' Ethernet.dilluns, 21 d’octubre de 2013

Hola! Sóc una alumna de 4rt ESO de l'Institut La Mar de la Frau i aquest es el meu blog d'Informàtica. Espero que us agradi:)